მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

2.1 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის (პირების) სახელი, გვარი, თანამდებობა, სამსახურის ელექტრონული ფოსტა, სამსახურის ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირი

გოგუცა გურული - ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

g.guruli@mra.gov.ge
 (032) 2 311596

 

 

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გადაცემისა და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი 

თეონა თავთეთრიშვილი - ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამმართველოს ცხელი ხაზის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

t.tavtetrishvili@mra.gov.ge
 (032) 2 305760