მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

2.2 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები;

 


ბრძანება - საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ