მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

2.5 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა


2018 წლის II კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 09.07.2018)


2014 წლის I კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 11.04.2014)


2014 წლის II კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 07.07.2014)


 2014 წლის III კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 02.10.2014)


2014 წლის IV კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 14.01.2015)


2015 წლის I კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 15.04.2015)


 2015 წლის II კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 09.07.2015)


 2015 წლის III კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 07.10.2015)


2015 წლის IV კვარტალი
(განთავსების თარიღი: 13.01.2016)


2016 წლის I კვარტალი 
(განთავსების თარიღი: 07.04.2016)


2016 წლის II კვარტალი      
(განთავსების თარიღი: 05.07.2016)


2016 წლის III კვარტალი 
(განთავსების თარიღი: 14.09.2016)


2016 წლის IV კვარტალი 
(განთავსების თარიღი: 01.05.2017)


2017 წლის I კვარტალი 
(განთავსების თარიღი: 18.04.2017)


2017 წლის II კვარტალი 
(განთავსების თარიღი: 11.07.2017)


2017 წლის III კვარტალი 
(განთავსების თარიღი: 03.10.2017)


2017 წლის IV კვარტალი 
(განთავსების თარიღი: 12.01.2018)


2018 წლის I კვარტალი 
(განთავსების თარიღი: 04.04.2018)