მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

განცხადების ფორმები

* გთხოვთ განცხადებების ფორმები ხელის მოწერის შემდეგ ჩააბაროთ სამინისტროს კანცელარიას.

 

 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრს ბატონ  სოზარ სუბარს


 

 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის პირველ მოადგილეს ბატონ  გრიგოლ გიორგაძეს


 

 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის მოადგილეს ბატონ  . . . . . . . . . . . .