მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

მინისტრის პირველი მოადგილე

 

gr.giorgadze@mra.gov.ge
  გრიგოლ გიორგაძე

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის პირველი მოადგილედაბადების თარიღი: 24 მარტი, 1979 წ.

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული.

   

სამუშაო გამოცდილება:

31.07.2014-დღემდე -  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის პირველი მოადგილე; სამინისტროს საპარლამენტო მდივანი.
11.10.2012 - 22.07.2014 - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის პირველი მოადგილე; სამინისტროს საპარლამენტო მდივანი. პირობით ვადამდე გათავისუფლების მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარე.
2010-2012 წწ. - სასამართლო ადმინისტრირების და მენეჯმენტის პროექტის (USAID JAMR) მხარდაჭერით შექმნილი მოსამართლეებისა და ადვოკატების საკონსულტაციო ჯგუფის წევრი.
2009-2012 წწ. - შპს ”ტელეიმედი” - იურიდიული სამსახურის უფროსი.
2008-2012 წწ. - შპს ”ბი-დი-ჯი არბიტრაჟი” - არბიტრი.
2008-2010 წწ. - შპს ”ბი-დი-ჯი ლიგალი” - პარტნიორი ადვოკატი.
2007-2008 წწ. - ადამიანთა წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს წევრი.
2006-2008 წწ. - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გამოძიებისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი.
01.03.2018 - დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ლექტორი.
2017წ. - დღემდე - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია - ლექტორი.
2016წ. - დღემდე - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი - ლექტორი.
2014-2015წწ. - აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი -  ლექტორი.
2006წ. - დღემდე - კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის სამართლის სკოლა - ლექტორი.
2006-2008 წწ. - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს წევრი.
2005-2006 წწ. "ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრი" -ადვოკატი; ტრენერი-ექსპერტი
2004-2005 წწ. - საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია ტრენერი, ექსპერტ-იურისტი.
2004 წ. - შსს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის ქვეგანყოფილების უფროსი.
2003-2005 წწ. - თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი. საარჩევნო სამართლის, ადმინისტრაციული სამართლისა და კონსტიტუციური სამართლის ლექტორი.
2003-2004 წწ. - მანჰეტენის იურიდიული სამსახური, სტაჟიორი. ნიუ იორკი, აშშ.
2002 წ. - იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი. მსჯავრდებულთა და პატიმართა სამკურნალო დაწესებულების საზოგადოებრივი კონტროლის მუდმივმოქმედი კომისიის წევრი.
2001 წ. - "თბილისის მერიის ბავშვთა უფლებების დაცვის საქალაქო ცენტრი" - იურისტი
2000-2004 წწ. - კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი. ადვოკატი, გამგეობის წევრი,სოციალურ საკითხთა და ანტიკორუფციული ჯგუფის ხელმძღვანელი.
2000-2002 წწ. - თბილისის 67-ე საშუალო სკოლა, მასწავლებელი.
2000-2001წწ. - Amnesty International, თბილისის სტუდენტური ჯგუფის კოორდინატორი,ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში.

განათლება:

2011 წლიდან - კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის საერთაშორისო სამართლის დოქტორანტი.
2003-2004 წწ. - კოლუმბიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა. ღია საზოგადოების ინსტიტუტისა (OSI) და საზოგადოებრივი ინტერესების სამართლებრივი ინიციატივის (PILI) სტიპენდიანტი. ნიუ იორკი, აშშ.
1996-2001 წწ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, სპეციალობა: საერთაშორისო სამართალი.

ენები:

ინგლისური და რუსული.

კომპიუტერული ჩვევები:

MS Office.

2011 წლიდან - კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის საერთაშორისო სამართლის დოქტორანტი.
2003-2004 წწ. - კოლუმბიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა. ღია საზოგადოების ინსტიტუტისა (OSI) და საზოგადოებრივი ინტერესების სამართლებრივი ინიციატივის (PILI) სტიპენდიანტი. ნიუ იორკი, აშშ.
1996-2001 წწ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, სპეციალობა: საერთაშორისო სამართალი.

კომპიუტერული ჩვევები:

MS Office

2014წ. - დღემდე - აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი -  ლექტორი
2017წ. - დღემდე - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია - ლექტორი.
2017წ. - დღემდე - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია - ლექტორი.