მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

თამაზ გვიმრაძე

 

t.gvimradze@mra.gov.ge
  თამაზ გვიმრაძე

შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსიდაბადების თარიღი: 17 ივნისი, 1971 წ.

დაბადების ადგილი: ქ. ცხინვალი, საქართველო

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი

   

 

სამუშაო გამოცდილება:

2013წ. 1 მარტიდან - დღემდე - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;
2013წ. 1 მარტიდან - 27 დეკემბრამდე - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი
2012წ. 24.12 - 2013 წ. 01.03 - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;
2006-2011წწ. - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოს უფროსის მოადგილე;
2005-2006წწ. - საქართველოს ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში (გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის, ჯავის რაიონები და ქ. ცხინვალი) საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის კონფლიქტური სიტუაციების, იძულებით გადაადგილებულ პირთა უზრუნველყოფის და ქართულ-ოსური კონფლიქტის პრობლემების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
2001-2004წწ. - კარბის საშუალო სკოლის შრომითი სწავლებისა და დეკლარაციის მასწავლებელი;
1998-2000წწ. - საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს წამყვანი სპეციალისტი ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში;
1995-1998წწ. - ცხინვალისა და ცხინვალის რაიონის ახალგაზრდული დეპარტამენტი, განათლებისა და მეცნიერების განყოფილების გამგე.

განათლება:

1989-1994წწ. - ცხინვალის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი. სპეციალობა: ქართული ენა, ლიტერატურა და ისტორია

დამატებითი კვალიფიკაცია:

2012წ. 6-12 თებერვალი - რეზერვის საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსი;
2008წ. - ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ტრანსფორმაციის პროგრამა;
2008წ. - ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭოს ტრენინგ–კურსი:“კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა მენეჯმენტი”. სახელმძღვანელო მითითებები: დევნილთა განთავსების კოლექტიური ცენტრების კოორდინაცია და მართვა;
2007წ. - ევრაზიის პროფკავშირული გაერთიანების სემინარი ქ. ანკარაში: ”პროფკავშირები ეკონომიკის მარკეტინგში”;
2006წ. - რეზერვისტთა გადამზადების ორკვირიანი კურსი ნატოს სტანდარტების მიხედვით.

კომპიუტერული პროგრამები:

MS Word, MS Excel, Internet Explorer.

ენები:

ქართული (მშობლიური),  რუსული (კარგად).