მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ვაკანსია 2015 წლის ივლისი

*კონკურსანტმა კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადი უნდა წარადგინოს მხოლოდ ერთ ვაკანსიაზე და მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ  ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის მეშვეობით.
დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ გადადით ბმულზე : HR.GOV.GE >>

 


 

 

განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი 1
განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი 1
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის სამსახურებრივი დისციპლინის უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი 1
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი 1
საზოგადოებასა და მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი 1
ადმინისტრაციული დეპარტამენტსი უფროსი 1
საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი 1
საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველოს მთავარი ბუღალტერი 1
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის პოლიტიკისა და ანალიტიკის სამმართველოს უფროსისპეციალისტი 1
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის პოლიტიკისა და ანალიტიკის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 1
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის პოლიტიკისა და ანალიტიკის სამმართველოს უფროსი 1
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი 1
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის პოლიტიკისა და ანალიტიკის სამმართველოს უფროსი
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი