მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

მიმდინარე პროექტები

სამინისტროსა და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ერთობლივი პროექტი
პროექტის მიზანია, სამინისტროს შესაძლებლობის გაძლიერება და დევნილთა მიმართ სტრატეგიის  სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში ხელშეწყობა.
პარტნიორობა მობილურობისათვის ევროკავშირი - საქართველო
მიზნობრივი ინიციატივა საქართველოსთვის
სამინისტროსა და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ერთობლივი პროექტი
”ლტოლვილთა და თავშესაფრის მაძიებელთა სამართლებრივი დაცვა საქართველოში”
დანიის ლტოლვილთა საბჭო
პროექტი მიზნად ისახავს სამინისტროს შესაძლებლობის განვითარებას დევნილთა სამოქმედო გეგმის განსახორციელებლად.
მობილურობის ცენტრი
.
ქართველი ემიგრანტების როლის გაძლიერება საქართველოში (ERGEM)
.
თავშესაფრის სისტემის ხარისხის გაუმჯობესების ინიციატივა აღმოსავლეთ ევროპასა და სამხრეთ კავკასიაში
.