მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ვაკანსია 2015 წლის ოქტომბერი

*კონკურსანტმა კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადი უნდა წარადგინოს მხოლოდ ერთ ვაკანსიაზე და მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ  ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის მეშვეობით.
დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ გადადით ბმულზე : HR.GOV.GE >>

 


 

 

იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსი სპეციალისტი 1
განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 1
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტისა და ფინანსური კონტროლის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 1
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის სამსახურებრივი დისციპლინის უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 1
აჭარისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს მთავარი სპეციალისტი 1
საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველოს მთავარი ბუღალტერი 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის (განყოფილება) უფროსი 1

საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველოს მთავარი ბუღალტერი

საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველოს მთავარი ბუღალტერი
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის (განყოფილება) უფროსი