მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ვაკანსია 2015 წლის ნოემბერი

*კონკურსანტმა კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადი უნდა წარადგინოს მხოლოდ ერთ ვაკანსიაზე და მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ  ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის მეშვეობით.
დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ გადადით ბმულზე : HR.GOV.GE >>

 


 

 

დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის დევნილთა მისაღები ცენტრის (სამმართველო) უფროსი სპეციალისტი 1
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორი 1
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის პოლიტიკისა და ანალიტიკის სამმართველოს უფროსი 1
იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსი სპეციალისტი 1
მინისტრის მოადგილის თანაშემწე 1
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის დევნილთა მისაღები ცენტრის (სამმართველო) უფროსი სპეციალისტი 1
იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსი სპეციალისტი
მინისტრის მოადგილის თანაშემწე
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის დევნილთა მისაღები ცენტრის (სამმართველო) უფროსი სპეციალისტი