მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

მარინა მათიაშვილი

 

m.matiashvili@mra.gov.ge
  მარინა მათიაშვილი


 საზოგადოებასა და მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
დაბადების თარიღი: 1963წლის 11მარტი.;

დაბადების ადგილი: თბილისი, საქართველო;

ოჯახური მდგომარეობა:

 

   


სამუშაო გამოცდილება:

03.06.2014წ.-დღემდე - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს საზოგადოებასა და მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
2012-2014წწ. - შპს "Green Wall  Developmentis"  PR-ისა და გაყიდვების მენეჯერი;
2006-2012წწ. - შპს "ნიკეს"  PR-ისა და გაყიდვების სამსახურის უფროსი;
2004-2006წწ. - "მშობელთა გაზეთის" მთავარი რედაქტორი;
2000წ.-დღემდე - საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიის სამოქალაქო საზოგადოების და მასმედიის განვითარების სახელმწიფო ხელშეწყობის სამსახურის საინფორმაციო პოლიტიკის  ანალიზის განყოფილების რეფერენტი;
1996-2003წწ. - ჟურნალ "ახალი დვრიტას" მთავარი რედაქტორი;
1992-1996წწ. - გაზეთ "დვრიტას" რედაქტორი;
1991-1992წწ. - გაზეთ "დვრიტას" სარედაქციო კოლეგიის  თავმჯდომარის მოადგილე;
1990-1991წწ. - გაზეთ "დვრიტას" კორესპონდენტი;
1987-1990წწ. - გაზეთი "სახალხო განათლება" - კორესპონდენტი;
1981-1987წწ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჟურნალისტიკის  ფაკულტეტი;
1980-1983წწ. - ს/გ "ჩარხმშენებელი"-რადიო რედაქციის  კორესპონდენტი.

განათლება:

1981-1987წწ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი.

კომპიუტერული პროგრამები:

MS Windows, MS Word, MS  Excel, MS PowerPoint, Internet.

ენები:

ქართული(მშობლიური), რუსული(კარგად),ინგლისური(საწყის დონეზე).

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო