მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ნიკოლოზ მაჭავარიანი

 

n.machavariani@mra.gov.ge
  ნიკოლოზ მაჭავარიანი

თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის უფროსიდაბადების თარიღი: 7 სექტემბერი, 1974წ.

დაბადების ადგილი:
თბილისი

ოჯახური მდგომარეობა:
დაოჯახებული

   

სამუშაო გამოცდილება:

08.2015წ.-დღემდე - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტი, თავშესაფრის საკითხთა სამმართველო, თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის (განყოფილება) უფროსის მ/შ;
01.2014-11.2014წწ. - დაწესებულების უფროსი, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სსიპ არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიული ორგანო - სრულწლოვან მსჯავრდებულთა თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება;
01.2013-01.2014წწ. - დაწესებულების დირექტორი, სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინიტრო, სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის #18 დაწესებულება;
11.2012-01.2013წწ. - სპეციალისტი, სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია;
10.2010-11.2012წწ. - უფროსი ინსპექტორი, შ. ს. ს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი;
01.2009-07.2010წწ. - ცვლის უფროსი, შ. ს. ს. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი, ქვემო ქართლის სამმართველო, განყოფილება წითელი ხიდი.

განათლება:

1992-1998წწ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ექიმი, სამკურნალო უმაღლესი პროფესიული.

ტრენინგები/სემინარები:

01.2008-02.2008წწ. -  შსს აკადემია, საპატრულო პოლიციის სასწავლო კურსები.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), Microsoft Office Access (ძალიან კარგი), Microsoft Office PowerPoint (ძალიან კარგი), 1C (ძალიან კარგი), Microsoft Office Outlook (კარგი)

ენები:

ინგლისური (წერა:კარგი, მეტყველება:კარგი), რუსული (წერა:ძალიან კარგი, მეტყველება:ძალიან კარგი).