მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ინგა ცირდავა

 

i.tsirdavai@mra.gov.ge
  ინგა ცირდავა
საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშების სამმართველოს უფროსი


დაბადების თარიღი:  1984 წლის 11 სექტემბერი;

დაბადების ადგილი:

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებებული.

 

   

სამუშაო გამოცდილება:

1დეკ.2015წ.-დღემდე - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს აღრიცხვა-ანგარიშების სამმართველოს უფროსი;
თებ.2009წ.-1დეკ.2015წ. - უფროსი ბუღალტერი, სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი;
სექტ.2008წ.-თებ.2009წ. - მთავარი ბუღალტერი, შპს " მონოლითი";
სექტ.2007წ.-სექტ.2008წ. - ბუღალტერი, შპს „კოდაკო“.


განათლება:

სექტ.2000წ.-ივლ.2006წ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომისტ–ფინანსისტი, ფინანსები და საბანკო საქმე, მაგისტრი.

ტრენინგი /კურსი / სემინარი:

სექტ.2006წ.-ოქტ.2006წ. - ბუღალტერთა და აუდიტთა ფედერაცია, საბუღალტრო პროგრამა "ორის-ბუღალტერია";
ივნ.2006წ.-სექტ.2006წ. - ბუღალტერთა და აუდიტთა ფედერაცია, ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები და საგადასახადო სისტემა.

    
ენები:

ქართული (მშობლიური), ინგლისური (წერა - კარგი, მეტყველება - კარგი), იტალიური (წერა - კარგი, მეტყველება - კარგი), რუსული (წერა -  კარგი, მეტყველება - კარგი).

კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), Microsoft Office PowerPoint (კარგი), Microsoft Office Outlook (კარგი), MS office applications (კარგი), ORIS (ძალიან კარგი), Windows (ძალიან კარგი), Windows 7 (ძალიან კარგი), ინტერნეტი (კარგი), ORIS manager (ძალიან კარგი), eflow (კარგი), eTreasury (კარგი).

 

11 სექტემბერი,
1დეკ.2015წ.-დღემდე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს აღრიცხვა-ანგარიშების სამმართველოს უფროსი;
თებ.2009წ.-1დეკ.2015წ. - უფროსი ბუღალტერი, სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი;
სექტ.2008წ.-თებ.2009წ. - მთავარი ბუღალტერი, შპს " მონოლითი";
სექტ.2007წ.-სექტ.2008წ. - ბუღალტერი, შპს „კოდაკო“.
სექტ.2000წ.-ივლ.2006წ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომისტ–ფინანსისტი, ფინანსები და საბანკო საქმე, მაგისტრი.
სექტ.2006წ.-ოქტ.2006წ. - ბუღალტერთა და აუდიტთა ფედერაცია, საბუღალტრო პროგრამა "ორის-ბუღალტერია"
ივნ.2006წ.-სექტ.2006წ. - ბუღალტერთა და აუდიტთა ფედერაცია, ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები და საგადასახადო სისტემა
ქართული (მშობლიური), ინგლისური (წერა:კარგი,მეტყველება:კარგი), იტალიური (წერა:კარგი, მეტყველება:კარგი), რუსული (წერა:კარგი,მეტყველება:კარგი).
Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), Microsoft Office PowerPoint (კარგი), Microsoft Office Outlook (კარგი), MS office applications (კარგი), ORIS (ძალიან კარგი), Windows (ძალიან კარგი), Windows 7 (ძალიან კარგი), ინტერნეტი (კარგი), ORIS manager (ძალიან კარგი), eflow (კარგი), eTreasury (კარგი).