მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ვაკანსია 2016 წლის მარტი

*კონკურსანტმა კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადი უნდა წარადგინოს მხოლოდ ერთ ვაკანსიაზე და მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ  ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის მეშვეობით.
დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ გადადით ბმულზე : HR.GOV.GE >>

 


 

 

მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს ხარისხის კონტროლისა და ტრენინგების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს ხარისხის კონტროლისა და ტრენინგების განყოფილების უფროსი 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს სტატუსის დადგენის განყოფილების უფროსი 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის ლტოლვილთა და რეპატრიაციის სამმართველოს თავშესაფრის მაძიებელ პირთა წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 1
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის პოლიტიკისა და ანალიტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის თავშესაფრისსაკითხთა სამმართველოს სტაჟიორი 3
განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 1
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის პოლიტიკისა და ანალიტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის პოლიტიკისა და ანალიტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის თავშესაფრისსაკითხთა სამმართველოს სტაჟიორი
განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი