მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ვაკანსია 2016 წლის აპრილი

*კონკურსანტმა კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადი უნდა წარადგინოს მხოლოდ ერთ ვაკანსიაზე და მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ  ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის მეშვეობით.
დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ გადადით ბმულზე : HR.GOV.GE >>

 


 

 

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი 1
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის პოლიტიკისა და ანალიტიკის სამმართველოს უფროსი 1
აადმინისტრაციული დეპარტამენტის პოლიტიკისა და ანალიტიკის სამმართველოს უფროსი 1
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი 1
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე განაცხადის შეფასების მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი 1
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე განაცხადის შეფასების მონიტორინგის სამმართველოს უფროსის მოადგილე 1
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე განაცხადის შეფასების მონიტორინგის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 1
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე განაცხადის შეფასების მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 4
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უძრავი ქონების რესტიტუციის სამმართველოს უფროსი 1
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უძრავი ქონების რესტიტუციის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 1
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლო წარმომადგენლობის სამმართველოს უფროსის მოადგილე 1
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის თავშესაფრისსაკითხთა სამმართველოს სტაჟიორი
განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი