საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

ბინების შესყიდვა

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში აცხადებს ბაზრის კვლევას დასრულებული (ექსპლოატაციაში მიღებული) ან მშენებარე  ბინების შესყიდვაზე მთელი საქართველოს მასშტაბით:

1. წარმოდგენილი წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ  პირობებს:
ა) საცხოვრებელი ფართის ტექნიკური პირობები:
ა.ა) შესასყიდი საცხოვრებელი ფართი  უნდა იყოს  საცხოვრებლად  მზა მდგომარეობაში, არ უნდა საჭიროებდეს დამატებითი სარემონტო  სამუშაოების ჩატარებას და საცხოვრებელი ფართის დიზაინი უნდა აკმაყოფილებდეს  შემდეგ მინიმალურ მოთხოვნებს:
ა.ა.ა) იატაკების  მოპირკეთება:
- ფოიე, საერთო ოთახი, საძილეები - ლამინატი
- სან. კვანძები, სამზარეულო - კერამიკული ფილები;
ა.ა.ბ) ჭერისა  და კედლების მოპირკეთება:
- სან. კვანძები - კერამიკული ფილები, შეკიდული ჭერი
- სამზარეულო - კერამიკული ფილები ლოკალურად ხელსაბანებთან
- სხვა ოთახები - შეღებვა წყალემულსიის საღებავით;
ა.ა.გ) კარ-ფანჯრები:
- ლითონ-პლასტმასის ფანჯრები მინა-პაკეტით, სამზარეულოებში სარკმელებით ბუნებრივი ვენტილაციისათვის
- საცხოვრებელ ფართში შესასვლელი კარები - ლითონის
- საცხოვრებელი ფართის შიგნით ოთახებში შესასვლელი კარები - მ.დ.ფ.
- სან. კვანძებისა და აივნებზე გასასვლელი კარებები - ლითონ-პლასტმასის;
ა.ა.დ) სანტექნიკური მოწყობილობები:
- სამზარეულო - სამრეცხაო ნიჟარა შემრევით, კარადით.
- სან. კვანძები - აბაზანა ან შხაპის ქვესადგამი შხაპით, შემრევითა და სიფონით, უნიტაზი, ტრაპი, ხელსაბანი ნიჟარა შემრევით;
ა.ა.ე) ელ. ტექნიკური მასალები:
- სხვადასხვა ტიპის პლაფონები (სანათი, ჩამოსაკიდი)
- ავტომატები, ამომრთველები და როზეტები - სამშენებლო  ნორმების  მიხედვით;
ა.ა.ვ) ვენტილაცია:
- გამწოვი  ვენტილატორები სააბაზანოებსა და სამზარეულოებში;
ა.ა.ზ) ინდივიდუალური მრიცხველები:
- დამონტაჟებული უნდა იყოს  წყლის, ბუნებრივი აირისა და  ელ. ენერგიის გარე ქსელებთან მიერთებული ინდივიდუალური მრიცხველები;
ა.ბ) საცხოვრებელი ფართი შესყიდვის დროისათვის უნდა იყოს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო მენაშენის საკუთრება, რაც უნდა დადასტურდეს სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან შესაბამისი ამონაწერით;
ა.გ) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, საცხოვრებელი ფართის შესყიდვის დროისათვის, უნდა იყოს ექსპლუატაციაში მიღებული საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
ა.დ)  საცხოვრებელი  ფართების საორიენტაციო ფართებია:
- ერთოთახიანი - 25,0 - 40,0 მ2
- ოროთახიანი  - 45,0 - 60,0 მ2
- სამოთახიანი  -  65,0 - 80,0 მ2
- ოთხოთახიანი - 85,0 – 100,0 მ2
ა.ე) დაპროექტებული და/ან დაწყებული და/ან დამთავრებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ადაპტირებული უნდა იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე;
 (შენიშვნა: აივნების ფართი არ უნდა აღემატებოდეს საცხოვრებელი ფართის სასარგებლო ფართის 15%-ს.

შენიშვნა: გთხოვთ ნუ წარმოადგენთ რეაბილიტირებულ მშენებლობებს. პრიორიტეტი მიენიჭება ყველაზე დაბალი ფას(ებ)ის და ბინების მოწოდების უმცირესი ვად(ებ)ის წარმომდგენ ორგანიზაცი(ებ)ის წინადადებას. ასევე უპირატესობა მიენიჭება 2 და 3 ოთახიან ბინებს.

წარმოსადგენი დოკუმენტები:
•    მშენებლობის ნებართვა;
•    პროექტი (პროექტის არქიტექტურული ნაწილი, გეგმარება სრულყოფილად);
•    შემოთავაზებული ბინ(ებ)-ის 1 კვ.მ.-ის ღირებულება და ბინების რაოდენობა;
•    ბინ(ებ)ის მოწოდების ვადა.


გთხოვთ, თქვენი შემოთავაზება წარმოადგინოთ მხოლოდ ელექტრონული ფორმით შემდეგ მისამართზე: offers@mra.gov.ge
გაითვალისწინებთ, რომ წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 25 თებერვალი.
    
    დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

•    სალომე გირგვლიანი - 599 033 252
•    თამაზ ჭითანავა - 591 105 981

აუცილებლად გაითვალისწინეთ:
„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 34-ე მუხლის 21 პუნქტის მიხედვით, შემოთავაზებული ბინების ფასი, გამოხატული უნდა იყოს მხოლოდ ლარში. სხვა ნებისმიერ ვალუტაში წინადადების წარმოდგენა აკრძალულია.