მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ბინების შესყიდვა

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში აცხადებს ბაზრის კვლევას დასრულებული (ექსპლოატაციაში მიღებული) ან მშენებარე  ბინების შესყიდვაზე მთელი საქართველოს მასშტაბით:

1. წარმოდგენილი წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ  პირობებს:
ა) საცხოვრებელი ფართის ტექნიკური პირობები:
ა.ა) შესასყიდი საცხოვრებელი ფართი  უნდა იყოს  საცხოვრებლად  მზა მდგომარეობაში, არ უნდა საჭიროებდეს დამატებითი სარემონტო  სამუშაოების ჩატარებას და საცხოვრებელი ფართის დიზაინი უნდა აკმაყოფილებდეს  შემდეგ მინიმალურ მოთხოვნებს:
ა.ა.ა) იატაკების  მოპირკეთება:
- ფოიე, საერთო ოთახი, საძილეები - ლამინატი
- სან. კვანძები, სამზარეულო - კერამიკული ფილები;
ა.ა.ბ) ჭერისა  და კედლების მოპირკეთება:
- სან. კვანძები - კერამიკული ფილები, შეკიდული ჭერი
- სამზარეულო - კერამიკული ფილები ლოკალურად ხელსაბანებთან
- სხვა ოთახები - შეღებვა წყალემულსიის საღებავით;
ა.ა.გ) კარ-ფანჯრები:
- ლითონ-პლასტმასის ფანჯრები მინა-პაკეტით, სამზარეულოებში სარკმელებით ბუნებრივი ვენტილაციისათვის
- საცხოვრებელ ფართში შესასვლელი კარები - ლითონის
- საცხოვრებელი ფართის შიგნით ოთახებში შესასვლელი კარები - მ.დ.ფ.
- სან. კვანძებისა და აივნებზე გასასვლელი კარებები - ლითონ-პლასტმასის;
ა.ა.დ) სანტექნიკური მოწყობილობები:
- სამზარეულო - სამრეცხაო ნიჟარა შემრევით, კარადით.
- სან. კვანძები - აბაზანა ან შხაპის ქვესადგამი შხაპით, შემრევითა და სიფონით, უნიტაზი, ტრაპი, ხელსაბანი ნიჟარა შემრევით;
ა.ა.ე) ელ. ტექნიკური მასალები:
- სხვადასხვა ტიპის პლაფონები (სანათი, ჩამოსაკიდი)
- ავტომატები, ამომრთველები და როზეტები - სამშენებლო  ნორმების  მიხედვით;
ა.ა.ვ) ვენტილაცია:
- გამწოვი  ვენტილატორები სააბაზანოებსა და სამზარეულოებში;
ა.ა.ზ) ინდივიდუალური მრიცხველები:
- დამონტაჟებული უნდა იყოს  წყლის, ბუნებრივი აირისა და  ელ. ენერგიის გარე ქსელებთან მიერთებული ინდივიდუალური მრიცხველები;
ა.ბ) საცხოვრებელი ფართი შესყიდვის დროისათვის უნდა იყოს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო მენაშენის საკუთრება, რაც უნდა დადასტურდეს სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან შესაბამისი ამონაწერით;
ა.გ) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, საცხოვრებელი ფართის შესყიდვის დროისათვის, უნდა იყოს ექსპლუატაციაში მიღებული საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
ა.დ)  საცხოვრებელი  ფართების საორიენტაციო ფართებია:
- ერთოთახიანი - 25,0 - 40,0 მ2
- ოროთახიანი  - 45,0 - 60,0 მ2
- სამოთახიანი  -  65,0 - 80,0 მ2
- ოთხოთახიანი - 85,0 – 100,0 მ2
ა.ე) დაპროექტებული და/ან დაწყებული და/ან დამთავრებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ადაპტირებული უნდა იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე;
 (შენიშვნა: აივნების ფართი არ უნდა აღემატებოდეს საცხოვრებელი ფართის სასარგებლო ფართის 15%-ს.

შენიშვნა: გთხოვთ ნუ წარმოადგენთ რეაბილიტირებულ მშენებლობებს. პრიორიტეტი მიენიჭება ყველაზე დაბალი ფას(ებ)ის და ბინების მოწოდების უმცირესი ვად(ებ)ის წარმომდგენ ორგანიზაცი(ებ)ის წინადადებას (ბინების მოწოდების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2018 წლის 31 დეკემბერს). ასევე უპირატესობა მიენიჭება 1 ოთახიან ბინებს, რომელსაც აუცილებლად უნდა გააჩნდეს იზოლირებული სამზარეულო.
წარმოსადგენი დოკუმენტები:
•    მშენებლობის ნებართვა;
•    პროექტი (პროექტის არქიტექტურული ნაწილი, გეგმარება სრულყოფილად);
•    შემოთავაზებული ბინ(ებ)-ის 1 კვ.მ.-ის ღირებულება და ბინების რაოდენობა;
•    ბინ(ებ)ის მოწოდების ვადა.


გთხოვთ, თქვენი შემოთავაზება წარმოადგინოთ მხოლოდ ელექტრონული ფორმით შემდეგ მისამართზე: offers@mra.gov.ge
გაითვალისწინებთ, რომ წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 14 ივნისი.
    
   

აუცილებლად გაითვალისწინეთ:
„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 34-ე მუხლის 21 პუნქტის მიხედვით, შემოთავაზებული ბინების ფასი, გამოხატული უნდა იყოს მხოლოდ ლარში. სხვა ნებისმიერ ვალუტაში წინადადების წარმოდგენა აკრძალულია.