მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ვაკანსია 2017 წ.

*კონკურსანტმა კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადი უნდა წარადგინოს მხოლოდ ერთ ვაკანსიაზე და მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ  ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის მეშვეობით.
დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ გადადით ბმულზე : HR.GOV.GE >>

 


 

 

ამზომველი 1

საფინანსო დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე განაცხადის შეფასების მონიტორინგის სამმართველოს მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე განაცხადის შეფასების მონიტორინგის სამმართველოს მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის სოციალურ საკითხთა და განსახლების სამმართველოს საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე განაცხადის მიღებისა და წინასწარი შეფასების განყოფილების IV რანგის II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის რეგისტრაციის სამმართველოს III რანგის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის რეგისტრაციის სამმართველოს მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მოქალაქეთა მისაღები - სამმართველოს მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მოქალაქეთა მისაღები - სამმართველოს მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის სამსახურებრივი დისციპლინის უზრუნველყოფის სამმართველოს მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის რეგისტრაციის სამმართველოს მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მოქალაქეთა მისაღები - სამმართველოს მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მოქალაქეთა მისაღები - სამმართველოს მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის სამსახურებრივი დისციპლინის უზრუნველყოფის სამმართველოს მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი